atžasti

atžasti
atžàsti 1. tr. J atsakyti, pasakyti: Negalėj[o] nei žodžio atžàst, kap ažumušė Arm. 2. intr. Š atgauti sąmonę, atsipeikėti. | refl.: Pasku girdžiu – dar jo balsas, dar anas atsižãdo Arm. 3. refl. atsiliepti, atsišaukti: Tas žmogus neatsižañda Rod. Kap atsižañda, tai kap iš krūmo Vrnv. Nėr akelių, nėr duonelės: akelės išseko, duonelė išmirko, – atsižado graudingas balsas . Ana atsižañda, sako: – Gynėk savo sekmę Arm. 4. refl. būti dar jaučiamam, reikštis (vėliau): Atsižàs tau tas an senystos Rod. \ žasti; atžasti; išžasti; pažasti; pražasti; sužasti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • išžasti — išžàsti tr.; Sut, N, KŽ ištarti, pasakyti: Kalbu, bylau, tariu, ižžandu žodį SD156. Teipagi prieš šventuosius neižžanda ir mažo žodelio SPII55. Vienog sunkiai teišžañda žodį J. | refl.: O kad jam ižžandasi tikroji tiesa, nuog save atstumia ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažasti — pažàsti intr. pabusti: Pažãdo vaikas Pns. žasti; atžasti; išžasti; pažasti; pražasti; sužasti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pražasti — pražàsti tr., intr.; Sut 1. Ls prakalbėti, pratarti: Ans žaste pražadęs ėmė kalbėti J. Kuri yra dalia nuog angelo pražastà? AK56. Tada gi bežadis pražado anuos žodžius SPII75. Bet vilkai išgirdę išmoks mano balsą ir pražãdę, prisvilioję… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužasti — sužàsti 1. intr. prabusti. | prk.: Šeimoje lavinasi širdis, sužanda protas J.Jabl. 2. refl. susitarti, susikalbėti: Tai mat mūsų tėveliai miškų neberadę ir terp savę kaip broliai visi susižãdę ažleist dirvas šileliui A.Baran. žasti; atžasti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žasti — žàsti, žañda, žãdo NdŽ, KŽ 1. tr. N, Kos58, NdŽ pasakyti, tarti: Žandù žodį [K] Ligonis žaste atžanda jau, t. y. atsako žodį J. 2. intr. NdŽ busti, peikėtis. žasti; atžasti; išžasti; pažasti; pražas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”